- +

Author Topic: KM ... เทคนิค ช่วงล่าง  (Read 3290 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Gigolo Broken Heart

  • บ้า..เกินพิกัด
  • **
  • Posts: 1,884
  • Gender: Male
  • อย่าใช้ความรู้ ไปคดโกงใคร ...จงใช้ชีวิตในความดีงาม
    • ... Ford Heart Mania ...
KM ... เทคนิค ช่วงล่าง
« on: 04/07/2008 , 12:59:13 PM »
การดูแล แหนบ

เนื่องจากแหนบรถยนต์ มีชิ้นส่วนที่ประกอบกัน หลายชิ้น และทำงานบริเวณช่วงล่างของรถยนต์ จึงต้องการการดูแล และบำรุงรักษาเบื้องต้นเป็นพิเศษ ดังนี้

1. ล้างทำความสะอาด โดยการล้างอัดฉีดช่วงล่างเป็นประจำ เพื่อป้องกันสนิม (สนิมทำให้แผ่นแหนบหักได้) และเกิดเสียงดัง จากดิน, ทราย ที่เข้าไปเสียดสีระหว่างแผ่นแหนบ ไม่ควรทาจารบี

2. แหนบมีชิ้นส่วนที่ช่วยป้องกันการสึกหรอ เช่น BUSH ( บูช ),SILENCER ( แผ่นกับเสียง ) ต้องตรวจสอบ และ เปลี่ยนเมื่อครบกำหนด หรือ เมื่อหมดสภาพการใช้งาน

3. กรณีหลังจากที่ใช้งานหนักต้องตรวจสอบสภาพ ของแหนบ เช่น การเรียงตัวของแผ่นแหนบ หากบิดมากอาจเกิดเสียงดัง,ร่องรอยจากการกระแทก อาจทำให้หักได้, สภาพของเหล็กรัดแหนบต้องไม่บิด หลวมคลอน, สภาพของบูช หน้า-หลัง

4. ห้ามเชื่อม - ใช้ไฟเป่า (เชื่อมแก๊ส) ที่แผ่นแหนบ หรือ ชิ้นส่วนประกอบของแหนบโดยเด็ดขาด จะทำให้แหนบหัก-ล้า ในเวลาอันรวดเร็ว อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

5. ห้ามปรับ - ดัด แหนบ เนื่องจากแหนบ ผ่านกรรมวิธีการขึ้นรูปและ Heat treatment จากโรงงานผู้ผลิตให้ค่าความโค้งตามมารตฐานในแต่ละรุ่น การกระทำดังกล่าวจะทำให้แหนบ
ล้าในเวลาอันรวดเร็ว และ อาจทำให้แหนบหักได้ เพราะแหนบสูญเสียความเป็นสปริงตามกรรมวิธีผลิตดังกล่าว

6. การเสริมแหนบ จะทำให้รับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้น แต่ก็จะทำให้แข็งกระด้างไม่นุ่นนวล

... FHM ...
   ... มิตรภาพ ...
      ...  ผูกพัน   ...
         ... แบ่งปัน ...
            ... เสียสละ ...

        &  No More FORD